Är du vår nästa pusselbit?

Pro4u är mitt i arbetet med att besvara Kammarkollegiets senaste ramavtalsupphandling för IT-konsulttjänster.

Upphandlingen är rikstäckande och statliga myndigheter från Malmö i söder till Kiruna i norr kommer att kunna avropa ett team resurskonsulter från olika kompetensområden på ramavtalet.

Vi kan konstatera att de kompetenser som efterfrågas även ingick i Stockholms stads och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) nyligen genomförda upphandlingar. Båda dessa upphandlingar har Pro4u vunnit och de ramavtalen kan nu användas för avrop.

Utvärdering denna gång sker med fördelningen 95% på kvalitet och 5% på pris. Dessutom ställs krav på anbudsgivarnas systemstöd och besvarande av avropsförfrågningar som måste uppfyllas.

 


Göran Edin, kundansvarig på Pro4u, leder arbetet med att besvara anbudsförfrågan

Vi är mitt i pusslet att hitta de bästa konsultprofilerna med rätt efterfrågade kompetenser som vi kommer att presentera i anbudet. Att hitta rätt är avgörande för att få höga kvalitetspoäng, så där lägger vi vårt fokus just nu. Vinner Pro4u behöver vi bredda vårt nätverk utanför Stockholmsområdet.Är du intresserad av att gå med i vårt nätverk?

Är du med i Pro4u:s nätverk får du utskick med aktuella uppdragsförfrågningar. Anmäl dig på vår Uppdragsportal. Det räcker med att du är inloggad på Linkedin för att komma in. Det kostar inget och du anger själv vilken sorts förfrågningar du vill ha.

Kammarkollegiets förfrågan avser leverans av konsulttjänster inom följande områden:

  • Användbarhet & Tillgänglighet
  • Verksamhetsutveckling & Krav
  • Arkitekter
  • Systemutveckling & Systemförvaltning
  • Test & Testledning
  • Ledning & Styrning
  • IT-säkerhet