10 tips för ett lyckat förändringsarbete – tips 7

För att projektet ska lyckas behöver man hela tiden ha verksamhetens bästa för ögonen. Mottagarna måste uppleva fördelarna med projektet. Missa inte krav och förankra lösningar. Involvera slutanvändare från början och ta med de funktioner som berörs.


För att styra mot rätt mål är det viktigt med en effektiv beslutsprocess. Tänk igenom hur beslutsprocessen ser ut idag och om du kan förbättra den. I mitt program skapade jag en programstyrningsgrupp för de operativa besluten, en taktisk beslutsgrupp med expertkunskap för de taktiska besluten och sedan kunde styrgruppen jobba mer strategiskt. Förbered väl genomarbetade beslutsunderlag som förenklar och tydliggör vilka beslut som ska fattas med olika beslutsalternativ, för- och nackdelar samt förslag på beslut och dokumentera fattade beslut efteråt för spårbarhet.

Maria Wirlée, Förändringsledare på Pro4u


Var inte främmande för att ändra projektets scope för att säkra effektmålen eller ändra scopet om du märker att det ursprungliga målet inte är en framkomlig väg till en rimlig kostnad. Ibland kan det vara bättre att starta ett nytt projekt lite längre fram eller flytta delar till en annan release.

Tänk på att forskning visar att mindre projekt med tydliga mål lyckas bättre än långa omfattande projekt. En bra dialog mellan förändringsledare och beställare/styrgrupp i de här frågorna blir betydligt enklare om förändringsledaren har egen managementerfarenhet.

Olika typer av projekt kräver olika styrning. Stigfinnarprojekt med mycket stort nyskapande måste få annan styrning än genomförandeprojekt där målet är känt och metoden är beprövad. Det handlar mer om innovationscoaching är projektstyrning. Denna typ av projekt måste kontinuerligt planeras om och det ska inte tas som ett misslyckande utan som en förutsättning för framgång. Cynefin är en modell som enkelt hjälper dig att kategorisera vilket angreppssätt som passar just ditt projekt och hur det bör genomföras. Befinner ni er i en enkel, komplicerad, komplex eller kaotisk miljö?

Ladda ner vårt whitepaper – Nyckelfaktorer för att lyckas i ert förändringsarbete.

Där får du ta del av 9 till tips och nyttig information inför ett förändringsarbete.

Förändringsarbete