Ett stort fång ballonger till Fredrik

och till alla erfarna konsulter i Pro4u:s nätverk!

Fredrik har varit spindeln i nätet för att besvara Ineras anbudsförfrågan på erfarna projektledare. Tack vare alla våra erfarna konsulter i nätverket har Inera gett Pro4u fortsatt förtroende. Grattis!!

Flera projektledare ifrån vårt nätverk kommer att stötta Inera i sitt viktiga arbete med att digitalisera vården. Våra konsulter kommer att vara involverade i många spännande uppdrag inom programmet Första linjens digitala vård, FLDV.

Uttrycket ”första linjens vård” avser de delar av vården som invånarna först vänder sig till när de söker vård. Målbilden utgår från att första linjens vård ska hanteras som en helhet där 1177 Vårdguiden är en del.
Devisen är ”digitalt när det går, fysiskt när det behövs”.


Ineras film om scenariot för första linjens vård

Inera ägs av SKL Företag, regioner och kommuner. Genom att erbjuda kompetens inom digitalisering stödjer Inera ägarnas verksamhetsutveckling. Inera koordinerar och utvecklar gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare.År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter – Målsättningen med Vision eHälsa 2025.


Exempel på hur Pro4u arbetat med e-hälsa hittar du i våra kundcase

Kundcase inom eHälsa