10 tips för ett lyckat förändringsarbete – tips 2

Teamkänsla

Att skapa ett lösningsorienterat arbetssätt och fungerande kommunikation inom projektgruppen och med viktiga intressenter förs i de flesta lyckade projekt fram som en viktig framgångsfaktor.

Ledarskap, grupputveckling, personlighetstyper, modeller för att hantera förändring o.s.v. har det skrivits spaltmeter om. Detta kommer helt naturligt för vissa och är helt omöjligt för andra.

Trygghet, transparens och mänsklighet är tre ord att reflektera kring.

Vi arbetar i grupper istället för individuellt därför att samarbete är det enda sättet att utföra komplexa uppgifter. Det krävs för stor kunskap och alltför många färdigheter för att en individ ska kunna utföra dem på ett lyckat sätt. En grupp går igenom olika utvecklingsstadier mot ett effektivt och väl fungerande team men alla grupper når inte ända fram.


Stadier i gruppens utveckling från grupp till team

1. Tillhörighet och tydlighet
2. Opposition och konflikt
3. Tillit och struktur
4. Arbete och produktivitet

Från “Att skapa effektiva team”, Susan A. Wheelan


Ett väl fungerande team kommer att löna sig även om det tar tid! Arbetsgrupper kan utvecklas till framgångsrika team på 6 månader. Det är halva eller en tredjedel av tiden en ordinär systemimplementation tar.

Här är några saker du kan tänka på för att underlätta utvecklingen av teamet:

  • Tydliggör målen och de uppgifter som ska utföras.
  • Se till att medlemmarna har rätt förutsättningar (tillgång till rätt kompetens, de personer som behövs för beslut och de tekniska resurser som behövs)
  • Ge positiv feedback. Uppmärksammas man för att ha löst ett problem, gjort något i tid, kommit väl förberedd till ett möte fortsätter man att göra det igen.
  • Ducka inte för problem med teammedlemmar. Bidrar man inte till gruppen behöver det hanteras. Har personen inte rätt vilja eller förmåga kan man behöva byta ut personen.
  • När problem dyker upp – fokusera på att hitta en lösning så ni kommer vidare.

 

Välj en förändringsledare/projektledare som lyckats med detta tidigare!

 

Vill du fördjupa dig mer i gruppens utveckling är “Att skapa effektiva team” en bra bok med praktiska tips.

”Vi premierade och uppmuntrade samarbete mellan funktioner som inte alltid brukar samarbeta. Det skulle jag vilja lyfta fram som en av anledningarna att det gått så bra.” 

Eva Vitell, Verksamhetsansvarig på Vattenfall

Ladda ner vårt whitepaper – Nyckelfaktorer för att lyckas i ert förändringsarbete.

Där får du ta del av 9 till tips och nyttig information inför ett förändringsarbete.

Klicka här för att ladda ner