AMF - Pro4u

Vi checkar in hos Pro4u konsulten Christer Dahl som är ute på nytt uppdrag hos AMF och ber honom berätta mer om uppdraget:

”Rollen är som informationsarkitekt och uppdraget innehåller två delar. Den första handlar om hur AMF ska hantera sin information framåt för att erhålla bästa värde ur de data man har tillgång till. Den andra delen är att konkret hjälpa till i några av de utvecklingsprojekt som pågår.

Jag arbetar med begreppsmodellering för att hjälpa kunden att tydliggöra den vokabulär de använder. Dels vilka ord man använder, dels vad de orden står för. Det är mycket vanligt att olika medarbetare inom en organisation har helt olika uppfattning om innebörden av ett begrepp som alla kollegor slänger sig med. En klassiker är begreppet kund som brukar kunna ha många alternativa innebörder. Det är enklare när det gäller begrepp inom försäkringsvärlden, ofta finns där sedan tidigare tydliga definitioner, men det är ändå mycket nyttigt att lyfta fram de definitionerna för att samla kunskaperna kring ett begrepp.

Som en fördjupning arbetar vi också med informationsmodeller. Om man tänker att begreppen handlar om vad vi talar om så handlar informationsmodeller om hur vi omsätter begreppen till data. Vilka data är det vi ska hålla reda på för att kunna representera de begrepp som är viktiga för verksamheten.

Kort kan man säga att jag arbetar med strategiska frågor kring information och informationshantering. Hur man beskriver sin information och hur man omsätter det i lagring av data så att man kan utvinna den information som verksamheten behöver.”

Christer är i grunden tekniker och utvecklare som började med programvaruutveckling för 35 år sedan. De senaste åren har fokus legat mer på innehållet i stora databaser än de tekniska lösningarna. Vilken information det är man lagrar och hur man gör det på ett smart sätt. Det har blivit många uppdrag för försäkringsbolag genom åren, och detta är första gången Christer är på AMF.