Stadsbyggnadskontoret

E-tjänst för bygglov – den snabbaste lanseringen i staden!

I arbetet med att skapa så goda förutsättningar det går för Stockholms företagare att återstarta efter pandemin har avsaknaden av digital ansökan för bygglov identifierats som ett hinder. Därför har man på stadsbyggnadskontoret satsat på att snabbt få i gång grundläggande funktionalitet för detta. I projektet har man tagit hjälp av Pro4u och Visma konsulten Atanasia Giouleka.

Atanasia som har mycket lång erfarenhet av projektledning och olika ledningsroller har lett arbetet med att lansera etapp 1 av tjänsten på enbart två månader.

”Det känns fantastiskt roligt att vi lyckats lansera e-tjänst för bygglov med den otroligt korta tidsplanen. E-tjänsten har varit prioriterad och det har frigjorts tid och spjutspetskonsulter för att klara tidsplanen. En bidragande orsak till att tidplanen har hållits är att vi från början varit väldigt tydliga med vad som ingår i etapp 1 och vad som måste vänta till kommande etapper. Vi har haft jättefin stöttning internt av stadsbyggnadskontoret och jag brinner verkligen för stadens digitala resa.”

Lena Strömstedt, it chef på stadsbyggnadskontoret, har varit uppdragsgivare i projektet.

”Att göra den här typen av e-tjänst på endast två månader är en jätteutmaning men eftersom Atanasia och hennes team varit supertydliga med vad vi kommer klara och vad vi inte kommer klara under tidsperioden så har vi lyckats. Nu är tjänsten lanserad och den fungerar!”

”I styrgruppen har vi under projektets gång fått bra information och Atanasia och hennes team har alltid flaggat problem som dykt upp på vägen. Atanasia är väldigt närvarande i projektet och har mycket god kontakt med de tekniker som gör själva programmeringen. Hon har koll på alla aktiviteter och följer upp alla trådar. Vi är väldigt nöjda helt enkelt! Detta är faktiskt den hittills snabbaste lanseringen i staden. Nu kommer vi fortsätta utveckla e-tjänsten, det ser jag mycket fram emot.”