Kundcase Serviceförvaltningen IT

Trafikkontoret ansvarar för att de offentliga rummen är trygga och attraktiva med effektiva transportlösningar och god framkomlighet i Stockholms stad.

Trafikkontorets kundcenter tar emot ärenden dygnet runt från stockholmarna som rör allt ifrån snöröjning, saker som går sönder till förslag på förbättringar.

Effektivisering, förbättring och en önskan om att göra två system till ett låg till grund för en förstudie för att ta fram ett nytt stöd för kundcenterverksamheten. Pro4u konsulten Pella Bergquist och hennes uppdragsgivare Annica Dahlberg bjuder på framgångsfaktorerna i vårt kundcase.