Pro4u tecknar nytt ramavtal med Stockholms stad

Nu har Pro4u även tecknat ramavtal inom avtalsområdet Projekt och livcykelhantering inom digitalisering och it med Stockholms stad.

Vi har sedan tidigare även ramavtal avseende verksamhetsutveckling och ledarskap.

Vi är övertygade om att Stockholms stads satsning på ökad digitaliseringen kommer generera många spännande projekt framöver. Stockholms stads vision är att bli världens smartaste stad genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.