För oss handlar hållbarhet om att våra kunder, konsulter och samarbetspartner ska vara nöjda. Nöjda med resultatet våra konsulter utför, våra uppdrag och stöttningen från oss som bolag. Det handlar också om att åstadkomma nöjda kunder och konsulter på ett schysst sätt och utan negativ miljöpåverkan.

Därför är vi mycket glada för att våra kvalitets- och miljödiplom förnyas!

Bättre och bättre

Vi på Pro4u arbetar systematiskt med att våra kunder, konsulter och samarbetsbolag ska vara nöjda. Målet är att ha över 4.5 av 5 när vi mäter Nöjd Kund Index och Nöjd Konsult Index. Det är många delar som samverkar för att nå dit. Vårt kvalitetsledningssystem gör att vi leder, styr och följer upp vårt arbete på ett bra sätt. Vår uppförandekod guidar oss i hur vi agerar i vårt dagliga arbete.

Miljödiplomerade

Pro4u är miljödiplomerade. En miljödiplomering innebär att verksamheten inför ett miljöledningssystem enligt kraven i Svensk Miljöbas. Miljöledningssystemet bidrar till att skapa ordning och reda i miljöarbetet och att minska verksamhetens miljöbelastning. Miljödiplomeringen innebär också att vi har fått hjälp att granska vår miljöpåverkan och värdera vårt fortsatta arbete.