Pro4u stöttar våra kunder med att genomföra affärs- och förändringsprojekt. Våra kunder är framför allt större privata och offentliga organisationer.

Vi utför uppdrag inom:

  • Digitalisering & Automation
  • Förändring & Införande
  • IT-styrning & Förvaltning

Vi publicerar samtliga förfrågningar i Pro4u:s uppdragsportal. Under 2022 och 2023 har Pro4u fått tilldelning i flera ramavtalsupphandlingar vilket avspeglar sig i våra förfrågningar.

Här är de kompetenser där efterfrågan ökat mest till och med Q3 2023. 

29

Projektledning
+29%

9

Krav
+9%

30

Test
+30%

30

Förvaltning
+30%

86

IT-säkerhet
+86%

Projektledare +29%

Ökningen av efterfrågan på projektledare och programledare fortsätter även 2023. Speciellt konsulter med erfarenhet av att driva komplexa systeminföranden efterfrågas. Behovet drivs exempelvis av införande av vårdinformationssystem, regelverksimplementationer och ökad digitalisering.  
Vid upphandling av drift- och molnlösningar, transitionsprojekt och konsolidering av IT-miljöer, tjänstekataloger liksom åtkomsthantering efterfrågas också projektledare. 

Krav +9% 

Behovet av krav och kravledare bland våra kunder ökar. Våra kunder har exempelvis behov av krav och utredningar vid införande av regelverk, behörighetshantering, vårdinformationssystem samt ERP-lösningar. 

Test +30% 

Testare och testledare ingår i denna kategori. Våra kunder efterfrågar testkompetens vid införande av större implementationsprojekt men även till agila team. Behov drivs av såväl systeminföranden som egen förvaltning och utveckling. Specialistkompetens som efterfrågats är exempelvis testautomation och BI-kompetens. 

Förvaltning +30% 

I denna kategori återfinns förvaltningsledare, objektledare och systemförvaltare. Här ingår även förvaltningsåtaganden för olika applikationer, webbplatser och system. 

Efterfrågan ökar för alla kompetenser inom förvaltning. Inom offentlig sektor märks en ökad efterfrågan av specialistkompetens om Sitevision och Optimezely kopplat till förvaltning av webbplatser. 

IT-säkerhetsspecialister +86% 

Den generella hotbilden ökar och därmed behovet av IT-säkerhetskompetens. Våra kunder efterfrågar stöd i det systematiska säkerhetsarbetet och för regelefterlevnad. Expertis inom dataskydd, riskhantering, DORA och GDPR efterfrågas. Även specialister för säkerhetsgranskningar och säkerhetsspecialister för åtkomsthantering och infrastruktur efterfrågas. Lösningsarkitekter med IT-säkerhetsperspektiv är ett närliggande område där vi ser att kompetensbehovet ökar hos våra kunder.  

I Pro4u:s uppdragsportal kan du hitta förfrågningar för många fler kompetenser. Här kan du se alla.