GDPR träder i kraft i maj 2018.
Anmäl dig till kostnadsfritt frukostseminarium 14/11 2017.

Pro4u:s frukostseminarium om GDPR. Harriet Kullberg, Pro4u föreläser.

Pro4u fortsätter nu med de uppskattade frukostseminarierna om EU:s kommande Dataskyddsförordning GDPR, där vi tillsammans med Advokatfirman Vangard Law går igenom vad den nya lagen kommer att innebära för er.

Under seminariet går vi igenom:

  • Vad är GDPR?
  • Genomgång av juridiska frågor
  • Metod för nulägesanalys (hjälp till självhjälp)
  • Allmän frågestund

GDPR träder i kraft i maj 2018 och kommer att ersätta den svenska personuppgiftslagen (PuL) och omfatta alla företag i Sverige och påverka hela organisationen.

Tanken bakom GDPR är att ge registrerade personer större rättigheter att äga sina data på nätet. Företag som snabbt anpassar sin hantering av persondata, visar tydligt omtanke om sina kunder, anställda och leverantörer. Här finns det goodwill att hämta för de som agerar omgående.

En reflektion är att lagen mynnar ut i en städning bland system, data, processer och metoder. Hur vi faktiskt arbetar. Finns det saker som kan tas bort, förenklas? Hur kan vi anpassa oss efter GDPR och samtidigt bli mer effektiva?

Kom ihåg att GDPR är en naturlig del av Europakonventionen och skyddet för de mänskliga rättigheterna.
GDPR seminariet den 14 november 2017 är kostnadsfritt och pågår mellan kl. 8:00 och 9:00, Wenner-Gren Center, Stockholm. Frukost serveras från kl. 07:30.

Anmäl dig här

Kontakt

För mer information om GDPR eller om du har några frågor kontakta Henrik Rydell via e-post eller via mobil nr 0709-27 62 49.