Utsikt ifrån Wenner-Gren Center

Pro4u frukostseminarium om GDPR, Fredrik Hagelin, Pro4u välkomnar deltagarna.

Pro4u har fått många förfrågningar på GDPR seminarium riktat mot enbart Hälso-och sjukvård. Därför sätter vi nu upp ett fördjupat seminarium på EU:s kommande Dataskyddsförordning GDPR. Manolis Nymark, jurist och expert inom området, går igenom vad den nya lagen kommer att innebära för dig som är aktiv inom Hälso- och sjukvård.

När: Torsdagen den 25:e januari kl. 08:30-11:30, frukost från 08:00
Var: Pro4u AB, Wenner-Gren Center, Sveavägen 166

Vi bjuder på frukost och en fantastisk utsikt över Stockholm från toppen av Wenner-Gren Center.

Anmäl ditt intresse till: fredrik.hagelin@pro4u.se

Under seminariet går vi igenom:
• Vad är GDPR?
• Genomgång av juridiska frågor (GDPR, Patientdatalagen, patientsäkerhetslagen)
• Metod för nulägesanalys (hjälp till självhjälp)
• Allmän frågestund

Priser: Seminariet finansieras på självkostnadsbasis.

GDPR träder i kraft i maj 2018 och kommer att ersätta den svenska personuppgiftslagen (PuL) och omfatta alla organisationer inom Sveriges landsting och kommuner.

Vården digitaliseras allt mer och man pratar nu om ”den digitala patienten”. Detta innebär ökad kundnytta och effektivisering men kräver samtidigt att man tar höjd för den nya förordningen. Hälsodata (till exempel uppgift om hälsotillstånd och biometrisk data) är känslig data som kräver särskild hantering och där nivån på compliance till GDPR är hög.

Organisationer som snabbt anpassar sin hantering av persondata, visar tydligt omtanke om sina patienter, anställda och leverantörer. Här finns det goodwill att hämta för de som agerar omgående. Konsumenter och medborgare är nöjda om de vet att deras data hanteras på ett korrekt sätt.

En annan reflektion är att lagen mynnar ut i en städning bland system, data, processer och metoder. Hur vi faktiskt arbetar. Finns det saker som kan tas bort, förenklas? Hur kan vi anpassa oss efter GDPR och samtidigt bli mer effektiva?

Kom ihåg att GDPR är en naturlig del av Europakonventionen och skyddet för de mänskliga rättigheterna.

För mer information eller om du har några frågor kontakta Fredrik Hagelin via e-post fredrik.hagelin@pro4u.se eller via mobil 0709-951225.