Olika projekt kräver olika angreppssätt, organisation och arbetssätt.

Maria Wirlée, en av våra förändringsledare som använt modellen säger så här:

– Jag fick en aha-upplevelse när jag stötte på Cynefin-modellen och förstod varför den traditionella projektmodellen inte fungerat så bra för mitt projekt. Viktigt att veta vilken typ av uppdrag man står inför för att använda rätt angreppssätt. Det här kommer jag ha mycket nytta av framöver!

Cynefin är en modell som enkelt hjälper dig att kategorisera vilket angreppssätt som passar just ditt projekt och hur det bör genomföras. Befinner ni er i en Enkel, Komplicerad, Komplex eller Kaotisk miljö?

Låter onekligen intressant, eller hur? Dave Snowdens film ”The Cynefin framework” är en bra introduktion för dig som vill veta mer.