Götapriset

Projektet Hemuppgiften Senior är nominerat till Götapriset som belönar utveckling för en bättre värld! Ett bevis på vilket fint jobb Gunnar Dagnå och Maria Nordmark gör tillsammans med Norra Stockholms psykiatri.

Hemuppgiften Senior är ett spännande utvecklingsprojekt inom vuxenpsykiatrin som nu växer fram. En app framtagen för SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde) anpassas för att användas för äldre med psykisk ohälsa. Det är en grupp där det finns ångest, depression, ensamhet och en hög statistik på självmord. Hittills har det inte satsats mycket på gruppen så detta är ett efterlängtat projekt.

Syftet är att kombinera samtalsträffar med användning av appen mellan träffarna. I appen kommer bland annat finnas aktivitetsdagbok, undervisning kring depression, självhjälpsinstruktioner och avslappningsövningar. Innehållet i appen ska på ett enkelt sätt stärka deltagaren att reflektera och genomföra förändringar i vardagen.

“Appen lär på olika sätt patienterna att systematisera saker om sig själva. När de skattar hur de mår kan de också se skillnader på vad de gjorde de dagar de låg bra på skalan och det de gjorde när de mådde sämre på skalan. Det finns en pedagogik i detta som gör att man lär sig under tiden.” 
Eva-Lii Mark är beställare och senior projektledare på Norra Stockholms psykiatri.

”Appen är inte tänkt att ersätta terapeuten på något sätt, man kommer fortfarande träffa behandlare. Men den hjälper mellan träffarna då deltagarna fyller i det dom gör utanför träffarna i appen. Appen är något man har med sig jämt.”
Gunnar Dagnå som anlitas via Pro4u har rollen som konceptutvecklare och verksamhetskonsult i projektet.

Nominerat projekt kommer att presenteras på Kvalitetsmässan den 16-18 november på Svenska Mässan i Göteborg. Kvalitetsmässan är Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling.

Om Götapriset: 
GötaPriset har sedan 1989 delats ut till Sveriges bästa utvecklingsprojekt i offentlig sektor. Förutom äran belönas det vinnande projektet med en prischeck på 100 000 kronor.

Vinnaren av GötaPriset utses av en jury bestående av: Eva Hessman, stadsdirektör Göteborgs Stad, Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Västra Götalandsregionen, Per-Arne Andersson, direktör Sveriges Kommuner och Landsting, Mats Deleryd, vd för SIQ, Anders Danielsson, landshövding Länsstyrelsen i Västra Götaland, Susanne Rappmann, Biskop Svenska Kyrkan och Henrik Edman, direktör Kvalitetsmässan.

Bakom GötaPriset står Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Sveriges Kommuner och Landsting, Institutet för Kvalitetsutveckling – SIQ, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Svenska Kyrkan.