CSN

Vi är glada och stolta över att ha tecknat ramavtal med CSN!

Det nya ramavtalet omfattar projektledning, arkitektur, systemutveckling och systemförvaltning, infrastruktur eller närliggande områden. Ramavtalet gäller från 1 januari 2021 och som längst till 31 december 2024.

Om CSN:

CSN är den myndighet i Sverige som administrerar studiestöd, hemutrustnings­lån och körkortslån. CSN betalar varje år ut över 40 miljarder kronor i studiestöd till över 900 000 studerande. Ungefär 1,6 miljoner personer har någon form av studielån som successivt betalas tillbaka till staten via CSN och den totala fordran uppgår till över 230 miljarder kronor. Dessutom beviljar CSN hemutrustningslån till nyanlända flyktingar samt körkortslån till vissa arbetslösa personer.

CSN har sitt huvudkontor i Sundsvall och finns därutöver på 10 orter runtom i Sverige. Det arbetar nästan 1 000 personer på CSN varav 300 stycken på huvudkontoret.

Har du kompetens inom dessa områden och är verksam i Sundsvall? Anmäl dig till vårt konsultnätverk!

Läs mer om vårt konsultnätverk

Registrera dig i vår uppdragsportal

Läs om Pro4u:s övriga ramavtal