Pro4u stöttar våra kunder med att genomföra affärs- och förändringsprojekt. Våra kunder är framför allt större privata och offentliga organisationer.

Vi utför uppdrag inom:

  • Digitalisering & Automation
  • Förändring & Införande
  • IT-styrning & Förvaltning

Antalet förfrågningar i Pro4u:s uppdragsportal ökar och här är de roller som ökade mest 2022

56

Projektledare/
programledare
+56%

26

IT-
arkitekter
+26%

143

IT-säkerhets-
specialister
+143%

34

System-
utvecklare
+34%

Projektledare/programledare +56%

Våra kunder ökade efterfrågan på projektledare och programledare under 2022. Vi ser denna ökning inom såväl privat som offentlig sektor trots att  många nu har gått över till agila arbetssätt. Speciellt konsulter med erfarenhet av att driva större implementationsprojekt efterfrågas. Behov drivs exempelvis av införanden av ERP-sysem, kontaktcenterplattformar, vårdinformationssystem, låssystem, e-arkivlösningar eller fastighetssystem. Projektledare och förändringsledare efterfrågas också vid försäljning eller sammanslagning av delar av verksamheter.
Vid upphandling av drift- och molnlösningar, transitionsprojekt och konsolidering av IT-miljöer, tjänstekataloger liksom åtkomsthantering efterfrågas också ofta seniora projektledare.

IT-arkitekter +26%

I denna kategori återfinns verksamhetsarkitekter, lösningsarkitekter och mjukvaruarkitekter. Ett växande område är informationsarkitektur och data management för att möjliggöra digitalisering och användning av AI och IoT. Ofta efterfrågas kompetens inom datalager/Data Lake Solutions, XaaS-lösningar, SOA-arkitektur, microarkitektur och erfarenhet av att ta fram lösningsförslag i linje med kundens målarkitektur. Det märks också en ökad efterfrågan av IT-arkitekter med inriktning mot säkerhet och infrastruktur.

IT-säkerhetsspecialister +143%

Den generella hotbilden ökar och därmed behovet av IT-säkerhetskompetens. Våra kunder efterfrågar säkerhetsstrateger/säkerhetsanalytiker för analys och utredningar, specialister för säkerhetsgranskningar och penetrationstester samt säkerhetsspecialister för åtkomsthantering och infrastruktur. Erfarenhet av CIS och PKI värdesätts.

Systemutvecklare +34%

Det är en oerhörd bredd på de olika specialistkompetenser som efterfrågas inom systemutveckling. Även om andra områden ökar mer procentuellt  är systemutveckling det område där vi fick flest förfrågningar 2022. Kompetenser inom Java, .Net, React, Sharepoint, episerver/optimizely, salesforce, PowerBI och cobol (ja du läste rätt) efterfrågas.