Seminarium om det nya tillgänglighetsdirektivet som träder i kraft 2025

Andreas Cederbom från Useit tog oss igenom en fantastiskt bra och informativ presentation om tillgänglighet och det nya tillgänglighetsdirektivet. Andreas har 20 års erfarenhet av tillgänglighet och har hjälpt många företag med omställningen. Det är hög tid att börja säkerställa tillgänglighet för att undvika få dyra viten. Juni 2025 börjar direktivet att gälla. 

Tillgänglighetsdirektivet innebär att alla nya produkter och tjänster avsedda för konsumentmarknaden ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att vem som helst ska kunna använda dem och förstå deras innehåll. 

Hur gör man som företag när man påbörjar denna resa för att bli tillgänglig? Vad kräver det för omställning när man ska rätta sig efter kraven? Frågorna var många under gårdagens seminarium och vi kan konstatera att lagkravet blir en stor utmaning för många företag.  

Vad omfattas av direktivet?  

 • E-handel (Alla som säljer tjänster och produkter på nätet) 
 • Banktjänster för privatkunder 
 • Audio-visuella tjänsteleverantörer (typ Netflix/Viasat) 
 • Kollektivtrafik (ej inom staden)
 • E-böcker och E-boksläsare 
 • Webbplatser, Appar, Dokument och Självbetjäningsautomater

Här kommer Andreas tips på viktiga pusselbitar för att lyckas med ditt tillgänglighetsarbete 

 • Policy för tillgänglighet 
 • Någon måste ha ett övergripande ansvar 
 • Ansvaret måste fördelas ut i organisationen 
 • Samskapande med användare med funktionsnedsättning 
 • Interna riktlinjer/checklistor 
 • Anställ personer med funktionsvariation 
 • Var pragmatisk 
 • Testa med de besvärligaste användarna 
 • Följ organisationens utveckling