Konsultprofil/Konsult CV

Här listar vi våra bästa tips för att skriva en säljande konsultprofil

En genomarbetad konsultprofil/konsult CV ökar dina chanser att få det uppdrag du vill ha. Konsultprofilen har två syften – att visa att du har den kompetens som efterfrågas och att marknadsföra den kompetensen så bra som möjligt.

Läs om våra tips för att skriva en konsultprofil som blir utvald ur mängden av konsulter. Du kan också ladda ned och använda vår mall.

Varsågod – Här kan du ladda ned vår konsultprofilmall

Uppbyggnad av konsultprofilen

 • Var tydlig med ditt erbjudande

  Kunden vill snabbt få en känsla för om du har relevant erfarenhet och kompetens. På 30 sek skall läsaren hinna få en uppfattning om din inriktning och tyngd. Se till att din konsultprofil är välstrukturerad så att mottagaren snabbt får en uppfattning om dig och dina kompetenser.

  Börja redan med rubriken. Projektledare eller testledare är breda och generella beskrivningar. Rubriker som ”Testledare med expertis inom betalflöden”, ”Projektledare för införande av affärssystem” eller ”Verksamhetsarkitekt inom offentlig sektor” blir tydligare.

 • Inled med inriktning och en kort professionell sammanfattning

  Din inriktning är det viktigaste och måste stå tidigt och väl synligt. Denna information saknas i många profiler vilket gör att kunden själv måste lista ut vad för slags konsult det är frågan om. Din inriktning är de roller du har erfarenhet av.

  Fortsätt med en sammanfattning där du tydligt visar vilket värde du kan erbjuda för det specifika uppdraget och tidigare resultat som styrker din kompetens. Mottagaren ska direkt se att du är en bra match för uppdraget. Det går inte att få med allt så välj ut dina främsta kompetenser och erfarenheter och presentera dem. Upprepa inte allt som står under dina uppdrag. Fundera på vad vill du att uppdragsgivaren skall komma ihåg när de läst din sammanfattning.

 • Komplettera med kompetensområden

  Kort information om dina kompetensområden kompletterar bilden. Ta det mest aktuella eller det du kan bäst först. Ta med det som är relevant. En projektledare som inte arbetar med teknik bör inte ta med alla programmeringsspråk som han eller hon en gång har kunnat. Ta inte upp en fullständig lista på exempelvis verktyg och produkter. Välj ut de relevanta. Skriv inte programmeringsspråk i bokstavsordning eller kronologisk ordning. (Möjligen omvänd kronologisk ordning).

 • Uppdrag/Projekt

  Stärk den inledande bilden av dig genom att komplettera med dina erfarenheter genom tidigare uppdrag/projekt. Ange matnyttig information såsom roll, ansvar, längd på uppdraget och storlek och framförallt vad du har uppnått. Mer om det nedan.

  Lyft fram de delar i tidigare uppdrag som är relevanta. Har du en lång konsultprofil kan du välja att lyfta fram de intressantaste uppdragen under ett eget kapitel, ”För förfrågan intressanta uppdrag”.

 • Lägg utbildning och språkkunskaper sist

  Grundläggande utbildning såsom gymnasium och högskola kan mycket väl ligga sist speciellt om du arbetat länge i branschen. En lång uppräkning av korta kurser skall man undvika medan certifieringar kan var lämpligt att ha med. Välj ut de som är relevanta. Språkkunskaper kan du också lägga sist i konsultprofilen.

Lyft fram de resultat du uppnått när du beskriver dina uppdrag

Nyckeln till att skapa en konsultprofil som sticker ut är att anpassa sin profil. Välj ut dina främsta kompetenser och egenskaper som matchar uppdraget och bygg din konsultprofil utifrån dessa. Fokusera på det som är mest relevant istället för att ta med allt utan att utvärdera om kompetenser och erfarenheter är relevant för uppdraget eller inte.

Visa tydligt vad du kan tillföra för att hjälpa kunden att nå sina mål genom att beskriva vad du har ansvarat för i dina olika uppdrag. Ge konkreta exempel på vilka resultat du åstadkommit. Om du kan kvantifiera dem är det bra. Exempelvis Projektledare med ansvar för 15-20 utvecklare under 12 månaders utveckling av nytt e-handelssystem från idé till driftsatt system. Andra kvantifierbara resultat är: Besparingar på 10 MSEK, ökade kundkännedom med 40%, förvaltningsbudget på 30 MSEK.

Att använda framgångshistorier är ett effektivt sätt att fånga en uppdragsgivares uppmärksamhet. Lyft fram de delar i tidigare uppdrag som är relevanta. Har du en lång konsultprofil kan du välja att lyfta fram de intressanta uppdragen under ett eget kapitel.

För uppdrag som kräver teknisk kompetens vill kunden många gånger veta hur länge konsulten arbetat med ett visst programmeringsspråk eller teknik. Detta gäller främst nya områden. Om språken/tekniken bara är uppradade under rubriken kompetensområden ser man inte alls hur djup kunskapen är. Därför är det lämpligt att under resp. referensuppdrag skriva vad som gjordes. Till exempel: Förberedde grundstrukturen i projektet som körs med EPiservers molnlösning DXC och var Dev lead i 9 månader under projektets utvecklingsfas.  C++-programmering under 9 månader därefter integrationstestning i 3 månader.

Värt att kontrollera i din konsultprofil

Fotografi

Se till att skaffa en professionell bild – ingen suddig selfie eller privat bild. Se gärna lite glad ut. Använd en aktuell bild. Mottagaren ska känna igen dig vid en intervju.

Layout & Design

Snygg layout och tydliga rubriker och stycken ger ett professionellt intryck. Framförallt gör det din konsultprofil mer lättläst. Tänk även på valet av typsnitt. Välj ett som är modernt.

Nyckelord

Använd nyckelord i titlar, rubriker och text. Genom att använda de begrepp som används i branschen och i förfrågan skapar du trygghet och verifierar att du har den kompetens som efterfrågas.

Stavning & grammatik

Tänk på att kontrolläsa din konsultprofil och checka stavning, typsnitt och fontstorlek. Ord som fallit bort och olika tempus är andra vanliga fel som drar ned helhetsintrycket.

Arbeta löpande med din konsultprofil

Ta för vana att uppdatera din profil när du börjar ett nytt uppdrag. Det annars lätt att glömma. Många profiler saknar det senaste uppdraget. När uppdraget är slutfört kan du skriva mer om vad du gjort och uppnådda resultat.

Uppdragsbibliotek

Ett ”Uppdragsbibliotek” är praktiskt när du enkelt vill anpassa din konsultprofil. I uppdragsbiblioteket samlar du detaljerade beskrivningar av tidigare uppdrag och anställningar. Beskriv så utförligt som möjligt uppdragen och den kompetens och de kvalifikationer som krävdes för att framgångsrikt klara av uppdraget. Notera även vilka branscher/verksamhetsområden du jobbar med. Ta även med all teknisk kompetens/uppdrag, som t.ex. java, molntjänster. När du ska anpassa din konsultprofil väljer du valda delar från ditt bibliotek.

Certifieringar, Betyg, Kurser, Kundcase och liknande bör ha en egen mapp i din struktur.

Referenser

Håll koll på dina referenser och håll kontakten med de viktigaste. Referenspersoner är inte lämpligt att ha med i profilen. Det är ju artigt att ringa sina referenspersoner och förvarna om att någon kommer att ringa upp. Står referensen på profilen har man ingen kontroll på vem som har profilen och vem som därmed ringer.

LinkedIn

Håll även din LinkedIn-profil uppdaterad. Lägg till alla tidigare arbetsgivare/uppdragsgivare, kompetenser, utbildningar/kurser och certifieringar. Öka din trovärdighet för din kompetens och stärkt ditt personliga varumärke via LinkedIn.

Skillnaden mellan ett CV och en konsultprofil

Ett CV är en beskrivning av hela din arbetslivserfarenhet, utbildning och certifieringar osv. Ett CV används tillsammans med ett personligt brev när man söker anställningar snarare än konsultuppdrag.

En konsultprofil är mer som ett säljerbjudande man skickar till beställare och konsultköpare. Konsultprofilen anpassar man mot potentiella uppdragsgivare mer än traditionella CV:n för att direkt visa vilken kompetens, erfarenhet och utbildning man besitter. I konsultprofilen lyfter man fram olika uppdragsbeskrivningar som är relevanta för kunden. Man anpassar sig än mer för respektive uppdrag man söker.