Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen automatiserar med hjälp av en robot och konsult från Pro4u

Agneta Jakobsson hjälper Kulturförvaltningen med en förstudie ring robotisering och AI. Studien ska ge kunskap om vilka möjligheter dessa verktyg erbjuder vid handläggning av ansökningar av kulturstöd och går i linje med Stockholms stads ambitioner att vara långt fram gällande innovation och digitalisering.

Kulturförvaltningen har identifierat möjligheter att förenkla och/eller automatisera processer. Agneta har lett en förstudie gällande handläggningen av kulturstöd. Syftet är att förstå hur förvaltningen kan införa en automatiserad process med hjälp av en robot. En pilot har genomförts, roboten har utvecklats och presenterats för handläggare och ansvariga chefer. Slutsatsen från piloten är att förvaltningen ser stor potential att kunna använda robotar och AI i fler administrativa processer.

Agneta Jakobsson om projektet:

”Vi började arbetet med att brainstorma vad Kulturförvaltningen skulle kunna använda en robot till och fick upp mer än 45 olika idéer. Från dessa valde vi ut några som var tydligt avgränsade och som gav nytta både internt och för kunden. I en pilot har vi automatiserat redovisningspåminnelser för de som får kulturstöd. Att kunna effektivisera ansökningarna för kulturstöd genom en robot eller AI frigör tid för medarbetarna som kan arbeta med andra saker som kommer medborgare till gagn.

Nu har vi börjat fantisera vad nästa steg kan vara, hur många robotar kan man bygga på ett år? Det är ett väldigt roligt projekt som verkligen känns som en win-win för alla.”

Uppdragsgivare Lena Nilsson:

”Kulturförvaltningen har de senaste åren genomfört olika typer av förändringsarbete. Exempelvis med e-tjänster inom vår kulturstrategiska stab. Där har Agneta varit en nyckelperson i många olika projekt och hon känner vår verksamhet väl. Dessutom har hon genom sina många olika uppdrag på olika förvaltningar i Stockholms stad ett ovärderligt kontaktnät som behövs i projekt som dessa.

Agneta är en mycket senior projektledare som är van att driva komplexa projekt. Hon har också en personlighet som gör att hon är nyfiken på nya saker, vill driva dessa och testa sig fram. Det gör att vi arbetat med Agneta i många framåtsyftande projekt. Hon har bidragit jättemycket i dessa. Dessutom har vi väldigt roligt när vi jobbar ihop, det är en bonus.

Nu när vi vill jobba ännu mer effektivt och kvalificerat så är robotar en lösning som vi är spända på att se hur vi kan utveckla ytterligare. Vi testar nu i liten skala och jag ser jättestora möjligheter med robotisering för många processer hos oss. Det här är bara början!”

Läs mer om våra pågående och avslutade uppdrag