Sinfra nytt ramavtal

Pro4u tecknar nytt ramavtal med Sinfra

Vi har vunnit ramavtal inom bemanning i kategorierna IT, Kommunikation, Interimschef och Specialister. Sedan tidigare har Pro4u ramavtal för managementkonsulter med Sinfra.

Syftet med upphandlingen är att Sinfras medlemmar ska kunna avropa extern personal för en kortare eller längre tidsperiod. Sinfra har för närvarande 428 medlemsföretag inom försörjningssektorn i Sverige som alla kan avropa på avtalet. De flesta medlemsföretagen är Kommuner och Energiföretag.

Pro4u har mycket erfarenhet inom energisektorn i vårt nätverk och med det nya ramavtalet hoppas vi på nya möjligheter att hjälpa medlemsföretagen i intressanta uppdrag.

Sinfra utvärderade inkomna anbud utifrån kriterier för pris, kvalitet och även miljö som fossilfria transporter. Inom kvalitet bedömdes bland annat anbudsgivarnas processer för bemanning och bedömning av kandidater.

Vi ser fram emot fortsatt gott samarbete med Sinfra!

Läs mer om ramavtalet