Mikael Augustinsson Stockholm stad

Mikael Augustinson är ute på uppdrag hos Stockholm stad som IT-Strateg/Lösningsarkitekt. Mikael hjälper till som rådgivare gällande säkerhetsaspekter på stadsledningskontoret och kravställer så att tjänster blir både användarvänliga och att driftleverantörerna svarar upp mot förväntningarna. Mikael agerar också stöd vid införandet av tjänsten säkra meddelanden till stadens förvaltningar, bolag och utbildningsförvaltningen.

Så här säger Mikael om uppdraget:

”Mitt uppdrag är att stötta verksamheten och se vilka problem som finns och hur man kan lösa dessa. Utöver det handlar det som kravställningar och att utbilda de som behöver.

Jag har tidigare varit inne som Technical Account Manager, så jag var väl insatt i förutsättningarna och har redan arbetat med många av de personer som jag möter idag. Det gjorde att jag kunde hoppa rakt in i uppdraget och sätta i gång. Jag har arbetat med drift och outsourcing de senaste tio åren, vilket gjort mig van att stötta och jobba med ledningsgrupper samt IT-chefer, så det passar också bra in i uppdraget.

En framgångsfaktor för projektet är att man ser helheten. Då hjälper den bilden verksamheten att förstå vad de behöver göra. Man bör avdramatisera tekniken och titta mer på funktioner i stället. Hur jobbar dem? Hur behöver de kunna jobba? Och sedan anpassa arbetet efter det. ”