Michael Humer

Vad har du för bakgrund?

I 25 år har jag arbetat inom Telecom och IT-sektorn. Jag har arbetat som linjechef både med och utan personal, varit ansvarig för leveransstruktur för tjänster till kunder och arbetat mycket med IT Servicemanagement.

I mitt arbete har jag fått leda stora projekt och många av dessa har varit globala. Exempelvis har jag jobbat som operativt ansvarig för en global front-office med verksamhet i Australien, Holland och USA.

De sista åren på Ericsson var jag med och byggde upp en funktion för att stödja och managera underleverantörer företaget hade. Det innebar att jag arbetade mot många riktigt stora företag och med en hel del spännande projekt. Vi skapade nya processer för att säkerställa att vi tillsammans med våra underleverantörer fortsatt kunde ge kunden den support de behöver.

Vilken typ av uppdrag passar dig?

Jag har länge haft olika ledande positioner och med olika typer av förändringar. Mycket har kretsat kring leverans, IT, processer och metoder. I gränslandet mellan IT och affär.

Jag ser gärna uppdrag gällande förändring och implementering. Gärna globalt eftersom jag har så lång erfarenhet av det och kan bidra med förståelse för olika kulturer och de möjligheter och utmaningar det ger.

Nu är du senior partner på Pro4u, berätta

Jag kände till Pro4u genom en god vän som är senior partner här. På det sättet fick jag en förfrågan om ett uppdrag som jag tyckte lät spännande. Jag hoppade på och gick från anställd till egen. Det var en resa för mig personligen som varit anställd under så lång tid men det känns jättespännande och bra. Det är en fantastisk möjlighet att få komma in och bidra i andra företag med olika företagskulturer och frågeställningar.

Vad gillar du att göra privat?

En av de saker som både min fru och jag älskar att göra är skidåkning utför. Det har vi lovat oss själva att det ska bli ännu mer av i framtiden.

De senaste åren har en stor del av min fritid gått till sonens idrottande. Först som föräldratränare i hans fotbollslag och sedan som styrelsemedlem i hans basketklubb när han bestämde sig för att byta sport. Det har varit väldigt givande och roligt.