Vi är tillbaka från vårens senior partner-konferens med ny energi och nya lärdomar!
Gabriella Lockwall – Vår fantastiska gäst denna gång både föreläste och coachade oss i ickeverbal kommunikation.

80% av din kommunikation är icke verbal

Forskningen visar att 80% av din kommunikation är icke-verbal och förmedlas till stor del via kroppsspråk. Vad du faktiskt i ord säger spelar mindre roll. Om du ska få förtroende från andra behöver du jobba på ditt kroppsspråk, ansiktsuttryck, rörelsemönster, hållning och gester, röst och talteknik, ögonkontakt och allt annat som förmedlas icke-verbalt.

Tre kroppsspråkstips från Gabriella

  • Det första intrycket

    Det första intrycket är avgörande för hur vi uppfattar en annan människa. Innan du startar din presentation, går in till ett viktigt möte, stanna upp och sträck på dig, ta ett djupt andetag och var ditt bästa ”icke-verbala jag”.

  • Utstrålning

    Man får större förtroende med ett avslappnat öppet kroppsspråk och tydliga bestämda hand- och armgester som förstärker det man säger. Och om man har en volymstark förankrad röst med bra intonering, bra hållning, tydlig säker ögonkontakt och ett lagom tempo när man pratar.

  • Hantera situationen

    Hamnar du i en jobbig situation, tekniken strular, du har fel PowerPoint med dig och så vidare. Ta ett djupt andetag, så syresätter du hjärnan och tänker bättre. På det sättet blir det enklare att hantera situationen med lugn och humor. Det finns en studie som visar att vi faktiskt blir nöjdare om en person i bemötande eller försäljningssammanhang visar att de hanterar ett problem, än om det inte uppstod något problem alls.

Vilka slutsatser kan vi dra av detta?

Harvard Business Review har nyligen publicerat resultatet av en studie om hur vi människor bedömer andra utifrån hur de kommunicerar självförtroende – verbalt eller icke-verbalt. I studien fick deltagarna välja mellan två kandidater att samarbeta med för att lösa en uppgift, antingen en som var självsäker eller en som var mer försiktig. De personer som uppfattades som självsäkra valdes i högre omfattning än de försiktiga, oavsett om självsäkerheten uttrycktes muntlig eller via kroppsspråket. Efter att deltagarna gjort sina val fick de veta att alla kandidaterna var lika mediokra på att lösa uppgiften och fick därefter möjligheten att välja en ny samarbetspartner. Denna gång valdes de som varit mer försiktiga framför de som muntligt visat sin självsäkerhet, medan de som använt icke-verbal kommunikation behöll sin fördel och valdes i lika hög grad.

Senaste studien om icke-verbal kommunikation

Om du vill få förtroende från andra är ditt kroppsspråk viktigt och ger dig en fördel oavsett om du är så bra/har så rätt som du påstår eller ej.

Uttrycker du dig självsäkert verbalt, gäller det att ha rätt. Därför kan det vara bra att uttrycka en viss ödmjukhet när du argumenterar för något där du ändå kan ha fel. Som ett svårt beslut, en förändring eller prognos om framtiden.

Läs mer om Gabriella Lockwall

Ta del av artikeln från Harvard Business Review här.

Vi hittar rätt konsult för varje uppdrag

Nyfiken på att veta mer om Pro4u?