Nu är Pro4u miljödiplomerade!

En miljödiplomering innebär att verksamheten inför ett miljöledningssystem enligt kraven i Svensk Miljöbas. Miljöledningssystemet bidrar till att skapa ordning och reda i miljöarbetet och att minska verksamhetens miljöbelastning.

Genom vårt miljöarbete vill vi fortsätta minska vår egen miljöpåverkan men också informera, engagera och inspirera våra konsulter till mer miljömedvetenhet och hållbara lösningar i kunduppdragen.
Miljödiplomeringen innebär också att vi har fått hjälp att granska vår miljöpåverkan och värdera vårt fortsatta arbete. Miljöstegen har hjälpt oss med arbetet och det är också de som utfärdar diplomet. Vi har dessutom genomgått en tredjepartsrevision genomförd av Sustema.

”Arbetet med miljödiplomeringen har gått fort, uppstartsmöte i mitten av januari i år, med Annika Johansson från Miljöstegen, och diplomering den 18:e mars 2021. Att vi lyckades beror på att vi arbetat med frågorna länge samt bra stöd och täta avstämningar med Miljöstegen”
säger Henrik Rydell, ansvarig för miljöfrågor på Pro4u.

”Pro4u har ett systematiskt arbete sedan tidigare vilket är en av framgångsfaktorerna förutom ett stort mått av engagemang för miljö- och hållbarhetsfrågor. Bra jobbat!”
säger Annika Johansson på Miljöstegen.

Vi har diplomerat vårt miljöledningssystem enligt Svensk Miljöbas. En standard jämförbar med ISO 14001:2015.  Sedan tidigare har vi även diplomerat vårt kvalitetsledningssystem enligt Svensk Kvalitetsbas. En kvalitetsstandard jämförbar med ISO 9001:2015.

Läs mer om hur vi på Pro4u arbetar med hållbarhet