Senior partner på Pro4u

Hasse Wallin berättar om hur det är att vara senior partner på Pro4u

Berätta om din bakgrund

Om man ska ta det från start så utbildade jag mig vid KTH och arbetade sedan på Saab och senare Digital Equipment, Handelsbanken och vid TT som IT-chef. Via arbetet kom jag i kontakt med Pro4u och har varit med i nätverket sedan 2001.

Vad har du för specialistkompetens?

Projektledning gällande bankverksamhet skulle jag säga. Jag har jobbat i långa projekt hos flera stora banker exempelvis Nordea, SEB och Handelsbanken där jag har mitt nuvarande uppdrag.  Just nu är jag med i två olika projekt. Projekten har alla koppling till IT och projektledning.

Du är hemma i bankvärlden, vad gillar du bäst med den?

Jag har jobbat med bankprodukter och projekt i så många år så jag kan det rätt bra helt enkelt. Jag har god kännedom om hur bankernas systemvärld ser ut samtidigt som jag känner många människor där vilket underlättar arbetet ytterligare. Jag trivs helt enkelt väldigt bra i bankvärlden.

Vad är speciellt med att vara senior partner på Pro4u tycker du?

Jag tycker det bästa är de sociala sammanhang man blir inbjuden till hos Pro4u. Där träffar man konsultkollegor som man kan bolla frågor med under gemensamma aktiviteter. Sedan har man som konsult ofta mer frihet än som anställd. Det passar mig bra. Jag tycker om att jag själv kan bestämma att bjuda på t.ex. Champagne för att fira med en grupp hos kunden.

Det är också roligt att ibland bli involverad i övrig Pro4u verksamhet också. Till exempel hjälpte jag nyligen till med underlag för en upphandling som vi sedan vann. Det tyckte jag var väldigt kul, speciellt som Pro4u sedan fick ramavtalet.

Läs mer om hur det är att vara konsult hos Pro4u