Kulturskolan

Kulturskolan i Stockholm som erbjuder barn och ungdomar i Stockholms stad kulturundervisning är i full färd att byta ut sin egenutvecklade plattform för att administrera och hantera verksamheten. En upphandling för att hitta ett nytt modernt system som förutom att vara ett verksamhetsstöd också kan hjälpa att driva den fortsatta digitala utvecklingen har genomförts och man har nu valt en leverantör och satt i gång projektet. Med på hela resan är konsulterna Stefan Bergmark och Andreas Cornacchini via Pro4u.

AndreasAndreas agerar projektledare och säger så här om bytet av plattform:

Leverantören som valts är specialiserad på kulturskolor och införandet pågår just nu med sikte på lansering under hösten. Den nya lösningen kommer både innebära ett nytt sätt att arbeta internt samt erbjuda elever och vårdnadshavare en bättre lösning. Som konsult på Centigo har jag stor erfarenhet av införanden av standardsystem och kan applicera den kunskapen hos Kulturskolan. Den nya plattformen kommer bli hjärtat och lungorna för verksamheten i Kulturskolan. Systemet kommer att förändra och förenkla arbetssättet och hjälpa till att uppnå det arbetssätt man vill ha framöver. Systemet man suttit med är byggt för hur man såg på Kulturskolan i Stockholm för flera år sedan. Den nya plattformen kommer flytta oss framåt och fungerar bra med Kulturskolan i Stockholms framtidsvisioner. Det är ett väldigt roligt projekt att var involverad i och som kommer komma många till nytta.

Stefan BergmarkStefan som är interim IT-chef tillägger:

Jag kom in via Pro4u för att göra en genomlysning av IT- verksamheten på Kulturskolan Stockholm och i samband med det blev jag interim IT-chef och involverad i systembytet. Jag har bland annat varit rådgivare till ledningen i upphandlingsförfarandet och kravspecifikationen. Jag och Andreas hjälps nu åt i genomförandefasen. Vi har arbetat tillsammans gällande upphandlingsunderlaget, utvärdering av leverantör och förhandling av avtal. Andreas bidrar verkligen med sin erfarenhet och tillför stort värde. Framgångsfaktorer i projektet är att vi har Andreas och att vi håller oss till standardsystemets funktionalitet och inte bygger sönder det på vägen. Det sistnämnda är en av de viktigaste faktorerna för att lyckas, att säkra att man anpassar verksamheten efter systemet och inte tvärtom. Det brukar vara en utmaning, men jag är säker på att vi kommer lyckas.

Det nya systemet kommer modernisera sättet man möter medborgare och elever på och möjliggör också utveckling av en digital Kulturskola. Ett riktigt givande projekt att arbeta med!