Uppdrag för Region Stockholm

Maria Wirlée har fr o m april fått ett nytt uppdrag som uppdragsledare och projektledare vid Serviceförvaltningen i Region Stockholm. Hon kommer ingå i en leveranspool av projektledare som driver och genomför olika prioriterade projekt inom Serviceförvaltningen. Några exempel på pågående uppdrag som Maria kommer att driva närmaste tiden:

  • Uppdragsledare vid Karolinska Universitetslaboratoriet med test- och projektledning vid införande av ett regionsövergripande virtuellt nät för PNA-instrument, labbklienter, labbskrivare och instrumentdatorer. PNA är en förkortning av ”patientnära analyser”. I Region Stockholm finns det ett 20-tal olika instrumenttyper som kan mäta patienters blodgas, järn, långtidssocker, blodstatus, trombocyter etc. för att sedan direkt rapportera detta vidare till patienternas journaler via ett antal servrar.
  • Projektledning för en flytt och uppgradering av det mest centrala systemet T-DOC, vid Sterilcentralen vid Karolinska sjukhuset. Sterilcentralen ansvarar för all sterilisering av sjukhusets kirurgiska instrument, en process som pågår dygnet runt. All sterilisering kontrolleras av T-DOC, varför driftstopp får effekter på all operationsverksamhet vid sjukhuset.

Vi önskar Maria lycka till med kommande utmaningar!