Pro4u Business System AB byter namn till Levilo

Levilo (fd Pro4u Business Systems AB) bildades sommaren 2006. 

Levilo är esperanto och betyder ”Hävstång”. Precis som ett affärs- eller underhållssystem skall vara för er verksamhet!

Vi jobbar fortfarande inom våra tre affärsområden, ”Förvaltning, ”Retail” och ”Konsulttjänster” som implementatör av IFS Applications eller på köparens sida för att hjälpa till i IFS Applications relaterade projekt som uppgraderingar och utrullningar i nya länder eller verksamheter.

Vi gör bytet för att tydligare peka mot det vi arbetar med, Affärssystem under hela livscykeln och som en hävstång  och för vår produkt ”Levilo Retail Package” som är en paketerad lösning baserad på IFS Applications 9 och med färdig ”POS-Point of Sales” lösning och webbhandel.

Levilo har genomfört process- och projektledning vid nya implementationer, förstudier inför uppgraderingar, system integrationer mellan IFS Applications och andra system och upphandlingar för att ta några exempel. Dessa uppdrag har genomförts såväl internationellt som inom Sverige. Våra konsulter inom Levilio har en bred samlad kompetens inom de flesta delar i IFS Applications och lång erfarenhet både av applikationen och av ledande roller. 

Kontakta

Anders Carlsson, via e-post eller ring Tel +46 70 233 38 08 eller
växeln +46 702 33 38 08 för mer information om Levilo.

Organisationsnummer: 556472-5447
Intressebolag inom Pro4u.

Levilo logga

Levilo har även flyttat till nya adress.

Norrviken Buiness Park

Sjöängsvägen 15

192 72 Sollentuna