After Work den 8/9 kl 17 00

Kunder och Pro4u-konsulter inbjuds till After Work på Wenner-Gren Center,
Sveavägen 166, Stockholm, våning 23/24. Hissarna till höger i entrén.

En föreläsning om ca 30 minuter är planerad.

Skriv in datumet den 8/9 i din kalender!

Inbjudan kommer skickas ut i god tid innan. Vi slutar kl 19 30.

Kontakta din kundansvarige för mer information om kvällen.

Välkomna!

After Work den 17/11 kl 17 00 om förändringsledning

Ytterligare en after work är planerad till den 17/11 med tema CSR, Futebol da forca och Telge Fastiheter.
Förändringsledning i ett CSR projekt. Mer information.