Pro4u deltar i Svenska Spels ramavtalsupphandling

Svenska Spels ramavtalsupphandling

Pro4u håller ångan uppe och svarar även på Svenska Spels ramavtalsupphandling för IT-konsulttjänster.

Vi kan konstatera att de flesta kompetenser som efterfrågas av Svenska Spel ingår i Stockholms stads och Kammarkollegiets pågående upphandlingar och även i den nyligen genomförda upphandlingen från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). SKL:s upphandling vann Pro4u och det ramavtalet kan nu användas för avrop.

 

Göran Edin, kundansvarig för Svenska Spel, leder arbetet med att besvara anbudsförfrågan

Att så många upphandlingar pågår samtidigt är en utmaning eftersom varje upphandling tar mycket tid och kraft att besvara. Vi har samtidigt en fördel i att kunna dra nytta av det arbete som har gjorts och görs i de övriga upphandlingar Pro4u deltar i. För våra samarbetspartners innebär det möjlighet att finnas med i fler ramavtal.

 

Vill du gå med oss i anbudssvaret till Svenska Spel så hör av dig till mig, Göran Edin.

 

Svenska Spels upphandling omfattar följande områden:

  • Leda och styra
  • Verksamhetsutveckling
  • Test
  • IT-säkerhet
  • Systemutveckling

 

Utvärdering

Svenska Spels ramavtalsupphandling prioriterar leveranskapacitet och förmåga att presentera kandidater med rätt kompetens och erfarenhet från relevanta områden. Vi har redan ett bra startfält men vi har plats för några fler samarbetspartners. Utmaningen ligger i att hitta rätt kandidater till de fiktiva uppdrag som beskrivs i anbudsunderlaget.

Inom området Leda och styra efterfrågas till exempel kandidater med erfarenhet av att vidareutveckla produkt/tjänst/upplevelse riktad mot konsumenter, introducera en helt ny produktfamilj, produktion och distribution av rörlig media i olika kanaler, eller erfarenhet av digital och datadriven marknadsföring. Inom området Systemutveckling efterfrågas till exempel kunskap om sport och idrott och kunskap om var spänningsmomentet uppstår, erfarenhet av utveckling av avancerade appar mot konsument liksom erfarenhet av betalningslösningar och asynkron programmering.

Utvärderingen görs inte på pris. Svenska Spel har löst detta genom att ange taktimpriser per roll och nivå. Taktimpriserna exkl. moms spänner från 1000 kr/timme för Teamledare till 2000 kr/timme för Programledare och Områdesspecialister för erfarna konsulter.

Anbudet ska lämnas in i början av november 2018 och Svenska Spel räknar med att slutföra upphandlingen innan årsskiftet.

 

Pro4u:s Nätverk

Vårt stora nätverk gör att vi kan hitta de kompetenser och nivåer som efterfrågas av större organisationer. Vi har erfarna partners och associerade konsulter och underleverantörer knutna till oss via konsult- och underleverantörsavtal.

Redan från start, för mer än 20 år sedan, har samverkan med underkonsulter varit en viktig del av Pro4u:s och våra underleverantörers strategi. Pro4u har den säljorganisation som många av våra underleverantörer saknar och via våra ramavtal ger vi dem möjlighet att komma in på organisationer som de själva inte når.

Partners och associerade konsulter är i första hand egenföretagare med lång erfarenhet och specialistkompetens inom sitt respektive område. Underleverantörer är främst konsultbolag med egna anställda. Vi samarbetar med 150 mindre underleverantörer (2–20 anställda), som ofta verkar inom något specialområde som till exempel krav, test, arkitekter eller IT-säkerhet. Totalt når vi över 4000 konsulter.

Varje vunnet avtal ger möjligheter till nya spännande och utmanande uppdrag för konsulterna i nätverket.

 

Pro4u:s befintliga ramavtal inom offentlig sektor

Ansvarig: Fredrik Hagelin
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)
SLL (Stockholms Läns Landsting)
Inera
eHälsomyndigheten

Ansvarig: Göran Edin
Finansinspektionen

Därtill kommer ett antal ramavtal där Pro4u är underleverantör.

 

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta:

Göran Edin Tel: 0705-93 93 53 eller

Henrik Rydell Tel: 0709-27 62 49

Fredrik Hagelin Tel: 0709-95 12 25