Pro4u har fått tre nya ramavtal med Stockholms läns landsting. Upphandlingen genomfördes efter sommaren 2016. De avtal vi fick var ”Uppdragskonsulter – Utredning och analys” och ”Uppdragskonsulter – Implementering och avveckling”.

Det tredje avtalet ”Uppdragskonsulter – systemutveckling och systemintegration” har blivit överprövat och kommer att prövas rättsligt. Avtalen har en giltighetstid på 18 månader med möjlighet till förlängning.

Kontakta

Jan Aldenheim via e-post eller mobiltelefon: 0730-82 50 36 eller Kajsa Nordström via e-post eller mobiltelefon: 0723-28 88 52 för mer information om ramavtal eller övriga frågor.