Pro4u går vidare i Stockholm stads ramavtalsupphandling

Stockholms stads ramavtalsupphandling

Pro4u har gått vidare till etapp 2 i Stockholms stads ramavtalsupphandling av konsulttjänster för digitalisering, it och informationssäkerhet!

Det tycker vi är roligt! Nu vill vi, tillsammans med våra samarbetspartners, bli en av de aktörer som tilldelas ramavtal.

Inbjudan att lämna in anbud avser båda de områden vi har lämnat in ansökan för:

• Verksamhetsutveckling och ledarskap

• Projekt och livscykelhantering

Vi ser en positiv trend i att kvalitet och leveranskapacitet har ökat i betydelse i de senaste upphandlingarna från offentlig verksamhet.

Stockholms stad har lagt stor vikt vid kvalitet och leveranskapacitet i sin utvärdering. Kompetenser, referenser, metod för tillsättning och uppföljning av uppdrag samt kompetensutveckling kan ge 180 av totalt 200 utvärderingspoäng. Pris står för de resterande 20 poängen.

 

Pro4u:s Nätverk

Vårt stora nätverk gör att vi kan hitta de kompetenser och nivåer Stockholms stad efterfrågar. Vi har erfarna partners och associerade konsulter och underleverantörer knutna till oss via konsult- och underleverantörsavtal. Redan från start, för mer än 20 år sedan, har samverkan med underkonsulter varit en viktig del av Pro4u:s och våra underleverantörers strategi.

Pro4u har den säljorganisation som många av våra underleverantörer saknar och via våra ramavtal ger vi dem möjlighet att komma in på organisationer som de själva inte når. Partners och associerade konsulter är i första hand egenföretagare med lång erfarenhet och specialistkompetens inom sitt respektive område. Underleverantörer är främst konsultbolag med egna anställda. Vi samarbetar med 150 mindre underleverantörer (2–20 anställda), som ofta verkar inom något specialområde som till exempel krav, test, arkitekter eller IT-säkerhet. Totalt når vi över 4000 konsulter.

Varje vunnet avtal ger möjligheter till nya spännande och utmanande uppdrag för konsulterna i nätverket.

 

Pro4u:s befintliga ramavtal inom offentlig sektor

Sedan tidigare har Pro4u ramavtal gentemot;

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)

SLL (Stockholms Läns Landsting)

Inera

Finansinspektionen

eHälsomyndigheten

Därtill kommer ett antal ramavtal där Pro4u är underleverantör.

 

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta:

Henrik Rydell Tel: 0709-27 62 49 eller

Göran Edin Tel: 0705-93 93 53