Pro4u & energi

Pro4u & energi

Energisektorn står inför betydande förändringar på elmarknaden och behov av effektivisering.

Pro4u har genomfört många projekt inom framförallt el och fjärrvärme. Digitalisering och verksamhetsutveckling är områden där Pro4u har stor erfarenhet. Vi utvecklar system, lösningar och arbetssätt utifrån kundernas och verksamhetens behov.

Pro4u har kunskap om IT inom energisektorn och processarbete för kundsystem och avräkning. Vi leder projekt för mätvärdesinsamlingssystem och de tjänster som utvecklas för att ge kunderna ökad tillgång till sina förbrukningsvärden. Modernisering av masterdata system för eldistribution, systeminförande för fakturering av energiskatt och byte av elmätare/fjärrvärmemätare är några andra exempel på genomförda projekt. Vi har även hjälpt aktörer på elmarknaden med förberedelser för den kommande elhandlarcentriska marknadsmodellen samt anpassningar till elmarknadshubben. Här har vi en arbetsmodell utvecklad för denna anpassning.

Kundcase inom energisektorn

Befintliga ramavtal inom energisektorn

Pro4u har ramavtal för managementkonsulter med Sinfra

Sinfra är nationell inköpscentral som genomför upphandlingar för dess medlemmar i Sverige som bedriver fjärrvärme, VA och El verksamheter.

Sinfras medlemmar inom Stockholms län kan använda sig av ramavtalet. Det är kommuner och bolag som bedriver fjärrvärme, VA och El verksamheter.

Henrik RydellOm du vill veta mer om hur Pro4u kan hjälpa inom energisektorn, kontakta gärna Henrik Rydell

E-post: henrik.rydell@pro4u.com
Mobiltelefon: 0709-27 62 49