Kammarkollegiet går ut i IT-ramavtalsupphandling

Kammarkollegiet har kommit ut med förfrågningsunderlaget till en IT-ramavtalsupphandling för sju olika anbudsområden.

Upphandlingen avser Östra Sverige och omfattar alla myndigheter under regeringen samt myndigheter under riksdagen och andra offentliga styrda organ i Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län och Östergötlands län.

Nu vänder vi oss till konsultkollegor, små som stora, som är intresserade av att vara med i Pro4u:s ramavtalsanbud till Kammarkollegiet.

De sju anbudsområdena är;

1. Användbarhet & Tillgänglighet

2. Verksamhetsutveckling & Krav

3. Arkitekter

4. Systemutveckling & Systemförvaltning

5. Test & Testledning

6. Ledning & Styrning

7. IT-säkerhet.

Delta i anbudet

Anbudet ska vara inne 22 augusti men vårt arbete med anbudet är i full gång. Kontakta Göran Edin eller anmäl ditt intresse via vår Uppdragsportal så återkommer vi med mer detaljerad information.

Det är varken knepigt eller betungande att vara med. Inom varje anbudsområde finns roller och kompetensnivåer. För varje roll och kompetensnivå ska ett antal konsulter namnges och beskrivas utifrån ett antal frågor för den aktuella rollen och nivån. Du kan vara en konsult i vårt nätverk med kompetens inom ett område eller så kan ni vara ett bolag med kompetenser inom ett eller flera områden.

Tänk på att som underleverantör kan man vara med i flera anbud men varje namngiven konsult får bara vara med i ett anbud och bara en gång i det anbudet.

Pro4u:s nätverk