Pro4u hjälper SJ med informationssäkerhetsarbete.

SJ genomför ett omfattande förändringsarbete runt GDPR och Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS). SJ behöver också utforma den framtida molnstrategin utifrån ett säkerhetsperspektiv.

I uppdraget ingår att utifrån den beslutade informationsklassningen ta fram och föreslå åtgärder för exempelvis säkerhet, skyddskrav och incidenthantering mm. I rollen ingår även att fungera som rådgivare samt att analysera och utvärdera säkerhetsarkitektur och informationssäkerhet i befintliga och framtida Cloudlösningar.

Målet med uppdraget är att bidra till att SJ når sina högt ställda mål d.v.s. att kunna leverera säkra och funktionella lösningar som verksamheten med trygghet kan använda för att nå SJs affärsmål och vision.