I agil förändringsledning och agila team är TRANSPARENS, TRYGGHET och MÄNSKLIGHET tre nyckelord du behöver leva efter. Jan Fornborg tipsar om vad du ska tänka på.

Agil förändringsledning – börja med kraven

I ett agilt team ska alla förstå vad man ska göra och hur man ligger till. Dagliga stå upp, sprintmöten, prioriteringsordning och backlogg finns redan i de flesta agila utvecklingsteam. Men även kravställning och arkitektur behöver vara transparent. Vid framtagning av krav passar agila arbetssätt utmärkt.

Jag brukar försöka skapa en koppling mellan kraven, modulerna i arkitekturen och utvecklingsaktiviteterna, och se till att bygga upp informationen i till exempel Wiki-lösningar snarare än i dokument. Informationen är alltid aktuell och ingen behöver leta efter den senaste versionen av ett visst dokument.

När man direkt kan spåra en utvecklingsaktivitet till ett verksamhetskrav skapas transparens och en ökad förståelse för vad utvecklingsarbetet bidrar till. När man arbetar agilt även i kravarbetet och påbörjar design och utveckling så snart en del av kraven är klara ökar också effektiviteten markant.

Skapa rätt förutsättningar för ditt team

Att toppen i en traditionell organisation vill och vågar ge mandat är en viktig förutsättning. Ledare för agila team ska både ha ansvar och mandat att ta beslut. Tillit ifrån ledningen skapar trygghet i teamet.

Mänsklighet – Leta inga syndabockar om något går fel och få saker gjorda tillsammans. Man är en del av ett team som tar förändringsansvar och har roligt tillsammans. Som förändringsledare – fokusera på att skapa förutsättningar och inta en coachande roll.

Jan Fornborg, förändringsledare och Senior Partner på Pro4u.