Johan Semius - HSF

Johan Semius som är senior partner på Pro4u har utsetts till projektledare åt HSF inom Region Stockholm i anpassning mot nya krav i uppföljning av väntetider.

SKR har i en överenskommelse med staten enats om nya krav för hantering och uppföljning av Vårdgaranti och uppföljning av väntetider. I uppdraget hjälper Johan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom Region Stockholm med anpassning mot Sveriges Kommuner och Regioners (SKRs) krav på rapportering och uppföljning av vårdköer.

Johan om projektet

”Vi kommer att se över hela processen från interna och externa vårdgivare i såväl närsjukvård som specialistsjukvård. I förutsättningarna finns en tydlig inriktning för satsning på långsiktiga lösningar för regionen där vi tillsammans med vårdgivare anpassar mot modern IT arkitektur och ökad kvalitet i hanteringen och uppföljningen av regionens vårdkö.”

Vi önskar Johan lycka till i uppdraget!