Ulf kommer i ett nytt uppdrag vara programledare för en av Sveriges större banker och arbeta med att byta ut deras huvudbokslösning från ett äldre stordatorsystem till ett modernt molnbaserat System as a Service (SaaS) lösning. Arbetet kommer bestå i att ersätta den dagliga bokföringen, legala finansiella rapporteringen och avstämningsunderlag till ledningsinformation och övrig regelverksrapportering.

Ulf om uppdraget:

”Det spännande i uppdraget är att få vara med i bankens arbete med att byta ut ett av sina viktigaste system och allt som kommer med det. Att vara involverad med många människor i leveransen och alla  som påverkas av bytet. Det är många människor på många avdelningar som  längtar efter nya sätt att arbeta.

Det jag kan bidra med är goda kunskaper i ekosystemet kring huvudboken och vad redovisningsekonomer vanligen efterfrågar, prioriterar och tycker är viktigt. Jag bidrar också med kunskap i hur man driver och genomför stora komplexa migrerings- och transiteringsprojekt och såklart med ett glatt humör.”