– Det är otroligt kul med det stora engagemanget ifrån våra underkonsulter och givetvis extra roligt när vi fick en så bra utvärderingspoäng i upphandlingen, säger Fredrik Hagelin, kundansvarig för Offentlig sektor på Pro4u.

E-hälsa kommer att fortsätta att utvecklas. Invånarna ska kunna använda smarta e-tjänster för sin egen vård och behandling i ännu högre grad i framtiden. Att vi vann upphandlingen ser vi som ett bevis på att Pro4u är en konkurrenskraftig leverantör till SLL och Inera för att möjliggöra denna förändring.

Pro4u är vald att leverera projektledare/teknisk projektledare, test/testledare samt interaktionsdesigner/grafisk formgivare till bland annat de nationella tjänsterna 1177 Vårdguiden och UMO (Ungdomsmottagning på nätet). Avropet omfattar 25 konsulter med option på ytterligare konsulter beroende på beställarens behov under 2018.

E-hälsa och strategisk IT inom SLL koordinerar utveckling och förvaltning av gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare. Från och med 2018 övergår verksamheten till Inera.

De tjänster som riktar sig till invånarna ryms under varumärkena 1177 Vårdguiden och UMO (Ungdomsmottagning på nätet). Under 2018 står flera av dessa tjänster inför stora förändringar. Till exempel sker en modernisering av plattformarna för 1177.se och UMO samt för 1177 Vårdguidens e-tjänster. Det kommer även ske en utveckling av verksamhetsstödet till 1177 Vårdguiden på telefon. Samtliga dessa moderniseringar är grundförutsättningar för att därefter fortsätta att vidareutveckla och bygga ihop tjänsterna i en än mer sammanhållen användarupplevelse och koncept från 2019 och framåt.

Samtliga ramavtalsleverantörer inom området Systemutveckling & Systemintegration inbjöds att lämna anbudssvar och Pro4u var en av två leverantörer som valdes. Pro4u fick högst utvärderingspoäng i anbudsutvärderingen.