Uppskattade GDPR utbildare.
Ulf Ohlsson, Pro4u. Jacqueline Carsbo, Advokatfirman Vangard samt Harriet Kullberg Pro4u.

Härom veckan samlades ett 25-tal av Semantix medarbetare inom IT och andra verksamhetsområden för en heldagsutbildning om GDPR. Det här var en kundintern version av kursen som Harriet Kullberg och Ulf Ohlsson, från Pro4u, tillsammans med Jacqueline Carsbo från Advokatfirman Vangard annars genomför hos NFI.

Nordens största språkföretag
Semantix är Nordens största språkföretag som hjälper människor att förstå varandra genom översättning, utbildning och tolkning. De hanterar personuppgifter för anställda såväl som leverantörer och kunder. Ofta finns det även personuppgifter i det översatta eller tolkade innehållet. Läs mer om Semantix här.

Beställaren Henrik Wache, Chef för Systemutveckling inom Semantix IT-avdelning, hade köpt in en företagsintern GDPR-utbildning från NFI. Vi gjorde en mindre anpassning, där vi bytte ut lite juridisk fördjupning mot GDPR ur en utvecklares perspektiv eftersom många deltagare var från IT. Semantix har redan ett pågående GDPR-projekt och denna kurs var en delaktivitet i ett större sammanhang.

GDPR utbildning
Efter kursen med (Pro4u/NFI) känner vi oss betydligt mer förberedda på det arbete som väntar oss, och vi fick med oss flera konkreta tips på hur man bör tänka i det fortsatta arbetet i projektet, säger Henrik Wache.

Läs mer om GDPR-kursen på NFI här.