Inlägg

Trafikkontoret förvaltningsetablering
Bostadsförmedlingen och Pejman Karimi
Kundcase Serviceförvaltningen fakturering
Serviceförvaltningen

Standardiserade arbetssätt hos Serviceförvaltningen

Två konsulter stödjer och leder nu utveckling och…
Förstudie IT

Verksamhetsutvecklare för IT-kontorsmiljö

Jimmy Odenholm genomför just nu en förstudie för…

Ny elmarknadshubb hos Vattenfall Eldistribution

Vattenfall Eldistribution anlitar förändringsledare ifrån Pro4u för att leda arbetet med att anpassa processer och system till ny marknadsmodell på elmarknaden och en ny centraliserad IT-lösning kallad Elmarknadshubben. Ett spännande förändringsprojekt som påverkar stora delar av verksamheten.

Kravanalytiker för finansiell rapportering

Pro4u:s Senior Partner Tomas Westring påbörjar ett nytt uppdrag som kravanalytiker för finansiell rapportering. Tomas ska tillsammans med verksamhet och IT ta fram de nya lösningarna som ska införas i en av företagets filialer. Lösningen ska därefter vara möjlig att införa även i fler länder.

Verksamhets- och kravanalytiker till försäkringsbolaget If

Försäkringsbolaget If anlitar Jesper Grannas, senior partner på Pro4u, i rollen som verksamhets- och kravanalytiker. Just nu skapas ett nytt datavaruhus för att supporta både dagens och framtida syften. Läs mer om uppdraget.

Förändringsledning vid införande av ERP-system

Profoto anlitar Pro4u:s förändringsledare, Kennet Jansson, för att leda arbetet med införande av nytt ERP-system men även för uppföljning och styrning av leverantören av systemet.