Stockholms stad intranät

Nytt intranät driftsatt hos Stockholms stad

Med över 45 000 medarbetare är Stockholms stads intranät ett av Sveriges största.  

Medarbetarna finns vid förvaltningar och bolag, i många olika verksamheter som till exempel skola, förskola, socialtjänst och äldreomsorg. Ungefär 6 000 av medarbetarna arbetar med administrativa uppgifter och använder intranätet dagligen. 

Pro4u och Knowit Experience Stockholm bakom jättebygget

Pro4u har tillsammans med Knowit Experience, Stockholm under ett år tagit fram ett helt nytt intranät för staden – en headless lösning baserat på produkten Optimezly. 

Anna Klynning, om leveransen:

Anna Klynning

Anna Klynning

Stockholms stad har nu ett nytt fint intranät. Det är oerhört viktigt att det utvecklats ansvarsfullt med användarna i fokus, med robust teknik och en väl genomtänkt logik då vi är över 45 000 medarbetare i staden som alla har intranätet som startsida och nod. 

Mikaela Salomonsson om utmaningarna:

Mikaela Salomonsson

Stadens intranät behöver hantera en stor mängd information, både centralt och från de olika förvaltningarna, men samtidigt vara tillgängligt och enkelt att ta till sig för de olika användarna. Det är verkligen ett komplext uppdrag, Designen behövde följa Stadens grafiska profil, vara tilltalande för användarna och skapa en positiv helhetsupplevelse. Men minst lika viktigt är att den följer alla gällande tillgänglighetskrav och är anpassad för både mobil och desktop, säger Mikaela Salomonsson, kundansvarig på Knowit Experience Stockholm. 

 Henrik Rydell om projekt/uppdraget 

Henrik Rydell

Det har varit otroligt stimulerade att som medlen i projektledningsgrupp fått förmånen att följa arbetet med hur det nya intranätet tagit form. Se styrkan i MVP, när det så framgångsrikt använts i projektet mellan beställare och leverantör, ett riktigt lagarbete! 

Intranätet är framtaget för att möta alla tänkbara behov som kan finnas i den stora organisationen. En utmaning var behovet att tillhandahålla mycket information riktat till olika användare med vitt skilda behov. I tidigare intranät fanns många innehållssidor som var riktade till en eller flera förvaltningar, vilket innebar att det fanns många sidor med liknande information, som användarna själva fick försöka navigera i. Staden har dessutom en öppenhetsprincip som gör att alla användare, om de önskar, ska kunna ta del av information som är riktad till andra förvaltningar. 

Det nya konceptet utgår ifrån att förenkla för användaren i stället för att se det från verksamhetens perspektiv. Målet var att samla all information om ett ämne på en sida – oavsett vilken förvaltning användaren tillhör. Det gör att alla användare kan gå till en och samma sida för att hitta information, till exempel om friskvård. På den sidan presenteras block med information riktat till användarens förvaltning, men användaren kan ”byta förvaltning” och gå till samma sida och se riktat innehåll mot den andra förvaltningen. 

Projektet har genomförts i nära samarbete med staden med ett gemensamt och agilt arbetssätt. Varje ny betaversion som levererats har tagits fram utifrån principen “minimum viable product” MVP. Det har varit en viktig framgångsfaktor och bidragit till att uppsatta mål för tid, kostnad och kvalitet har hållits.  

Lanseringen är nu i full gång och redan efter en vecka hade 31 000 personer skapat sina nya medarbetarprofiler, vilket motsvarar 74% av användarna.  

Intranätet har en hög nivå av användbarhet och användarvänlighet både vad gäller krav på interaktionsdesign CX och UX och grafisk design och uppfyller i sin helhet tillgänglighetskraven.