Våra tjänster

Pro4u skapar bättre fungerande organisationer och effektivare processer

Projekt- och förändringsledare

Vi förstärker våra kunders organisationer med den erfarenhet som behövs för att genomföra lyckade förändringsprojekt.

Vi anlitas i olika ledarroller som förändringsledare/projektledare, programchef, arkitekt, utredningsledare, kravanalytiker och testledare.  I vårt nätverk finns också olika specialister inom ex.vis informations- och IT-säkerhet.

IT-ledare och chefer

Pro4u arbetar med företag och organisationer som har djup insikt i vikten av ett bra ledarskap. Pro4u har erfarna ledare som bidrar strategiskt vid förändring av verksamheten, framförallt med fokus på chefs- och ledarroller inom IT.

Vi förstärker även din organisation med chef-att-hyra tillfälligt under rekryteringar eller föräldraledighet.

Strategiska extratjänster

Vill ni att Pro4u tar ett större ansvar för att säkerställa framgång i projekten, gör vi tillsammans med er, vad som krävs för att lyckas.

Vi arbetar strategiskt med styrgruppsförstärkning, second opinion, rådgivning/coach och utbildning för att vi gemensamt ska lyckas.

Strategiska extratjänster

Regulatoriska krav

Pro4u har lång erfarenhet av regelverk inom bank, finans och försäkring. AML, IFRS17, MiFID och Solvens 2 är några exempel på de regulatoriska krav vi hjälpt våra kunder att implementera.

Pro4u och Regulatoriska krav

Pro4u kan även stötta er vid införande och automatisering av processer för GDPR. Pro4u hjälper er med GDPR

Pro4u:s kärnkompetens är att leda stora förändringsprojekt

Våra kundcase