Tor Nilsson och Ulrika Wennberg

Pro4u är ett välskött bolag som funnits i mer än 20 år med många och långa kundrelationer. Jag har varit med länge som partner och ser fram emot att fortsätta att utveckla bolaget, säjer Ulrika. Vi behöver sprida kunskapen om Pro4u:s styrka som förändringspartner och vår förmåga att inte bara leverera projekt utan även genomföra förändring och uppnå effektmål. Vi är många duktiga konsulter – som behövs ute hos våra befintliga och nya kunder.

Efter 20 år som VD för Pro4u lämnade Tor Nilsson vid årsskiftet 2017/2018 över ansvaret till Ulrika Wennberg. ”Jag är glad över att vi under så många år har hållit fast vid en affärsmodell som gjort Pro4u till en mycket attraktiv förändringspartner. Pro4u har alltid varit en organisation med resultatinriktade, erfarna och prestigelösa förändringsledare som är duktiga på att leda förändringsprojekt mot uppställda effektmål. Det känns tryggt att lämna över stafettpinnen till Ulrika. Hon har den erfarenhet och drivkraft som krävs för att värna om affärsmodellen parallellt med satsningar på tillväxt”.