Uppdragen är hos M3 Bygg som är en ny kund till Pro4u och hos JM en av våra befintliga kunder.

Harriet Kullberg, en av våra seniora förändringsledare, kommer att stötta M3 Bygg vid nulägesanalys och framtagning av åtgärdslista och rekommendationer för fortsatt arbete med GDPR. Harriet håller också seminarier/utbildningar kring GDPR.

Ulrika Wennberg har under 2017 lett implementering av nytt lönesystem på JM. Ulrika fortsätter nu sitt uppdrag med att leda HR-avdelningens arbete med implementeringen av regelverket för GDPR på JM.

– Jag ser fram emot att få stödja M3 Bygg i sin anpassning till den nya Dataskyddsförordningen. M3 Bygg är huvudsakligen ett B2B-företag, men de har lika fullt många personuppgifter som hanteras i företagets verksamhet, säger Harriet.

Med hjälp av regelverket kan vi åstadkomma enhetliga processer, ordning och reda och ökad IT-säkerhet hos våra kunder. Givetvis för att värna om individens integritet men också för att det är bra för kunderna.