Trafikkontoret Pro4u

Uppdrag på distans hos Trafikkontoret 

Under andra halvan av 2020 genomförde Pro4u i samarbete med Materna AB ett uppdrag hos Trafikkontoret gällande nulägesanalys och genomlysning av ett verksamhetskritiskGeografiskt informationssystem (GIS). Denna typ av projekt som vanligtvis innebär flertalet fysiska träffar fick nu genomföras helt på distans på grund av Corona. Här berättar projektledare Fredrik Lindell om hur detta löstes och framgångsfaktorerna för projektet. 

Berätta om innehållet i uppdraget 

Trafikkontorets GISsystem har utvecklats och integrerats med andra system över tid. Detta har lett till ett behov av en nulägesanalys och genomlysning av miljön kring systemet. Syftet med projektet var att öka kunskapen rörande IT-arkitekturen för att få ett nyanserat tekniskt nuläge.  

Vad har du för bakgrund och roll i projektet 

Jag har jobbat som teknisk projektledare i 16 år och genomfört ett stort antal nulägesanalyser av olika system. Min kollega Magnus Hedlund som är Sr Enterprise Arkitekt har mycket goda kunskaper inom områdena målarkitektur, systemutveckling, informationsarkitektur och ledde arbetet med målarkitekturen som också var en del av projektet. 

Hur var det att genomföra projektet på distans? 

Det är första gången jag genomfört ett sådant här projekt helt digitalt. Jag har inte träffat någon hos kunden fysiskt. I vanliga fall innehåller ett projekt flera fysiska möten men nu har allt skett digitaltvia SkypeUnder förutsättningarna har detta gått väldigt bra. Konstigast var nog att ha slutrapporteringen digitalt, det är svårt att känna av rummet i digitala dragningar. Men man lär sig också mycket och digitala sätt att mötas kommer bara öka i framtiden.  

Vad har varit framgångsfaktorerna i detta projekt? 

Framgångsfaktorerna var till största del vår erfarenhet och kompetens. Min kollega Magnus och jag har gjort sådana här typer av uppdrag många gånger och vet därför vilka problem som kan uppstå och hur man löser dessa på bästa sätt. Med tiden har jag också utvecklat ett sinne för att hitta svårtillgänglig information om integrationer med det systemet man analyserar. Det finns ju ofta inte i något färdigställt dokument, utan man får leta. Jag har lärt mig att bästa metoden för att hitta informationen man vill ha är genom intervjuer. Så att identifiera och intervjua rätt personer är en framgångsfaktor.  

En annan framgångsfaktor är kundens uppbackning och stöd i projektet. Vi har blivit mycket väl mottagna och haft en bra kontinuerlig dialog.  

Samarbetet med Pro4u har också fungerat mycket bra. Vi har skapat en givande och bra relation. Pro4u är en riktigt bra samarbetspartner som vi gärna jobbar med igen.  

Det har varit ett lyckat projekt där alla parter är nöjda. Det känns bra.