Region Stockholm ramavtal

Erfarenhet gav utdelning igen – ännu ett ramavtal med Region Stockholm!

Vi ser fram emot att få fortsätta att arbeta tillsammans med Region Stockholm. Pro4u har lång erfarenhet av digitalisering inom vården, automation och genomförande av strategiska förändringar som påverkar organisation och befintliga systemlösningar inom offentlig verksamhet. Vi är övertygade om att regionens satsning på ökad digitalisering kommer generera många spännande projekt framöver. Inte minst inom vården där digitaliseringen visat sig så viktig för oss medborgare, särskilt under rådande tider.

Rollerna som omfattas är: Enterprisearkitekt, Integrationsarkitekt, Kravanalytiker, Lösningsarkitekt, Process- och verksamhetsutvecklare, Projektledare förändringsledning, Projektledare och Teknisk projektledare, Systemutvecklare, Teknisk arkitekt och Infrastrukturarkitekt, Testare, Testledare, Utbildningsspecialist, Verksamhetsarkitekt och Informatiker.

Ramavtalet gäller från avtalstecknande och som längst i fyra år.

Stort tack till alla i vårt nätverk som varit inblandade i denna stora upphandling och grattis till oss alla!

Om Region Stockholm

Region Stockholms huvuduppgift är att se till att länets invånare har tillgång till en väl fungerande hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Regionen står även för den långsiktiga planeringen för länet, skapar förutsättningar för tillväxt samt bidrar till kulturen i länet.

Visionen är att vara en attraktiv, hållbar växande Stockholmsregion med frihet för invånarna att själva utforma sina liv och fatta avgörande beslut. Regionen är en av Sveriges största arbetsgivare med 45 000 medarbetare.

Läs om Pro4u:s övriga ramavtal