Workshops- och mötestekniker med ett leende

Pro4us erfarna förändringsledare Harriet Kullberg delade med sig av praktiska workshops- och mötestekniker på Pro4us kontorsmöte. Dessutom så fick hon oss alla att göra saker fysiskt och dra på smilbanden. Helt medvetet och vetenskapligt – det förstärker bland annat minnet och gör att vi kommer ihåg hennes tips bättre.

Leenden och skratt påverkar oss på fler sätt. Det ger positiv effekt på kreativitet och problemlösningsförmåga liksom att det förebygger konflikter och ökar självförtroendet.

Dessutom gjorde vi praktisk övning på en riskworkshop och fick med oss en bra mall för riskhantering.

Några exempel:

  • Planning poker
  • Sticker-konsultation
  • Bildanalys
  • Brainstorming –på rätt sätt
  • Rollspel-Processmodellering
  • Benefits & concerns

Vi återkommer med ett liknande upplägg för våra kunder och associerade konsulter.