Nytt uppdrag ger bättre intern support för OKQ8-stationer och IT-användare

Pro4us senior partner Michael Humer genomför nu en förstudie med kartläggning av dagens supportverksamhet inom IT och utifrån detta kommer han ge förslag för effektivisering och bättre integrering i den totala verksamheten. OKQ8 har väldigt olika miljöer som kan vara en utmaning. Det är allt från både kontorsanvändare samt till stations- och depånätet med över 700 stationer runt om i Sverige som behöver en anpassad supportfunktion och ska integreras i förändringsresan på ett bra sätt. Resan går dessutom utanför Sveriges gränser då Danmark är en aktiv marknad för OKQ8.

”Uppdraget är jättespännande eftersom det pågår en transformering av hela IT-verksamheten här hos OKQ8. Det jag tittar på är en del av den och digitaliseringsresan som redan har påbörjats.

Här finns mycket engagerade medarbetare . Det tillsammans med förstudien som belyser dagens situation och vad som behöver göras för att skapa en supportverksamhet som skapar ännu nöjdare kunder tror jag kommer vara framgångsfaktorer för supportverksamheten. Att vi lyfter insikten om betydelsen av supportfunktionens roll i hela IT-leveransen betyder också mycket.”

Michael Humer, Senior Partner

OKQ8 är ett av Sveriges största drivmedelsbolag. Idag har OKQ8 ett stationsnätverk med ca 930 stationer och erbjuder ett komplett produkt-och tjänsteutbud för bilen och bilisten.