Framtidens automatiseringsprocesser hos Arbetsmarknadsförvaltningen

I slutet av 2019 har Ida Hermansson slutfört ett viktigt uppdrag för Arbetsmarknadsförvaltningens fortsatta digitaliseringsresa.
Uppdraget bestod i att genomföra en förstudie för att identifiera processer och aktiviteter att automatisera med hjälp av Robot process automation (RPA). Arbetsmarknadsförvaltningen vill digitalisera manuell hantering som tar mycket tid och resurser och målet med förstudien var att identifiera processer och aktiviteter med störst potential för automatisering.

Det avslutade uppdraget hjälper Arbetsmarknadsförvaltningen vidare i arbetet att identifiera, utvärdera och implementera automatiserade processer som både kommer ge medborgare ökade nyttor och svara på verksamhetens högre efterfrågan kring automatisering.

Det har varit ett mycket inspirerande uppdrag där jag har fått bidra med mina erfarenheter inom digitalisering och RPA-projekt. Uppdraget var tidspressat och det var viktigt att komma igång snabbt, Ett bra samarbete med beställaren och att jag tidigare arbetat inom Stockholms stad var värdefulla tillgångar för att identifiera i vilken ordning saker borde ske.

Mycket av framgången i denna typ av projekt bygger på kommunikation och att hitta nycklarna för att lösa saker. I det känner jag mig trygg med tanke på min bakgrund och erfarenhet. Det var helt enkelt en bra matchning av uppdraget och mig som konsult. Nu blir det spännande att följa Stockholms stads fortsatta digitaliseringsarbete!

Ida Hermansson

Uppdragets innehåll förutom förstudien var också:

  • Att driva, genomföra samt slutföra arbete med att ta fram en checklista/metodstöd för genomförande av digitaliseringsprojekt. Färdigställande av checklista samt beskrivning över när, hur och varför checklistan ska användas.
  • Färdigställa e-learning utbildning om Arbetsmarknadsförvaltningens digitaliseringsstrategi och IT-säkerhet. Förbättring av det pedagogiska upplägget.